Käydessäsi Laatuantennin www-sivuilla sitoudut samalla noudattamaan tässä esitettyjä ehtoja. Tämän vuoksi pyydämme sinua lukemaan ehdot huolellisesti. Jos et hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, sinulla ei ole oikeutta käyttää palvelua.

Palvelun omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut materiaalioikeudet kuuluvat Laatuantennille tai päämiehillemme. Palvelun sisällön tai sen osan julkaiseminen, kopioiminen, käyttäminen, siirtäminen, säilyttäminen, muuttaminen, lainaaminen tai muu hyödyntäminen ilman Laatuantennin lupaa on kielletty, lukuun ottamatta tallentamista tai tulostamista tuotesivuillamme olevia esitteitä tai yksityishenkilön omaa henkilökohtaista käyttöä varten. Sivuja lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Palvelun sisältö toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisenaan. Palvelun sisältämien tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti. Laatuantenni ei vastaa palvelun sisällön oikeellisuudesta tai virheettömyydestä.

Laatuantennilla on milloin tahansa oikeus muuttaa palvelun sisältöä, saatavilla oloa, käyttöehtoja sekä palvelun käyttöön tarvittaville laitteistoille ja ohjelmistoille asetettavia vaatimuksia.

Laatuantenni ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, kulusta tai menetyksestä, joka aiheutuu palvelun käyttämisestä. Laatuantenni ei vastaa kolmannen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon palvelusta mahdollisesti on linkki.